Vánoce 2015
Milí přátelé, Podháječáci,

pokud si přečtete tuto zprávu a budete mít chuť a čas zastavte se

na Štědrý den 24.12.2015 ve 14 hodin u kapličky na Podháji.

Zapálíme společně svíčky u vánočního stromečku, popijeme vánoční punč a hlavně si vzájemně popřejeme krásný Štědrý večer.

Těm, se kterými se osobně neuvidím, přeji krásné prožití Vánoc a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a klid v duši.
Krásné a ničím nerušené vánoční svátky přeje Jana Havlíková a spol.

Ještě přidávám nádhernou báseň, kterou miluji již od dětství:

Vánoce

Jaroslav Vrchlický

Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří -
ó Vánoce! Ó Vánoce!